Категории

Производители

Доставчици

PrestaShop

Бюлетин

ТЪЧМЕД ЕООД

Тъчмед ЕООД - компетентност, качество, коректност, доверие

За нас и дейността ни

Тъчмед ЕООД е българска компания основана през Август 2012г. Дейността на фирмата е търговия и сервиз на медицинска, стоматологична и специализирана апаратура и консумативи в България. Фирмата се занимава с внос, дистрибуция, инсталация, техническо обучение, гаранционно и след гаранционно техническо обслужване.

Тъчмед ЕООД е създадена от екип с дългогодишен опит в областта на продажбите и техническата поддръжка на медицинско и специализирано оборудване. От Юни 2014 всички процеси в Тъчмед ЕООД са строго контролирани от система за управление на качеството ISO 9001: 2015. 

Тъчмед ЕООД притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия; разрешение за употреба на хирургични инструменти и принадлежности.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

 Същността  на Политиката по качество на „ТЪЧМЕД” ЕООД се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия в дълго-, средно- и краткосрочна перспектива, свързани с непрекъснато усъвършенстване на предлаганите от Дружеството услуги по продажба, монтаж и инсталиране  на медицинско оборудване; обучение за работа с оборудването. Гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване. Продажба на медицински консумативи    .

Стратегията на „ТЪЧМЕД” ЕООД е чрез прилагане на основните принципи по качество, да осигури оптимална ефективност на дейността си, поддържайки високо ниво на качеството на услугите, като по този начин задоволи дефинираните и подразбиращите се изискванията на клиентите, техните нужди и очаквания.

 ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

„ТЪЧМЕД” ЕООД е определила следните цели по качество:

Клиенти:

ý  Да гарантира качество на услугите до ниво, което посреща в пълна степен изискванията на клиентите и което осигурява тяхната удовлетвореност;

Услуга:

ý  Да изпълни приложимите стандарти и специфични изисквания по отношение на качеството на предлаганите услуги, като подобрява непрекъснато своите услуги;

ý  Да предлага услуги, конкурентни спрямо същите услуги, предлагани на местния пазар;

ý  Да предлага и извършва услуги в съответствие с българското законодателство;

Персонал:

ý  Да осигури висококвалифициран и мотивиран персонал, както и подходящо обучение на персонала за повишаване на неговите знания и умения;

Партньори:

ý  Да проучва и отчита възможностите и перспективите за развитие на фирмата при планиране на качеството, съобразявайки се с критериите на лидерите в бранша.

Повишаване на конкурентоспособността:

ý  Да задържи съществуващите си пазарни позиции и да спечели нови пазарни ниши чрез постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Управителят на „ТЪЧМЕД” ЕООД поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

Осъществяването на Политиката по качество задължава всеки служител на дружеството лично да допринася за постигане на поставените цели по качество.

Контакти

Нашата телефонна линия работи 24/7

Телефон:0887319673

Свържете се с нас